רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריוןהריון ולידה, שתי מילים אשר מסמלות, לפחות לרובנו, אושר, שמחה והתחלה חדשה. עבור רבים מאיתנו, מילים תיצרבנה בזיכרונם כטראומטיות. הליך ההריון מלבד היותו משמח, מצריך בחינה, מעקב וטיפול רפואי הדוק ורציני, על מנת לוודא כי העובר הגדל בבטן האישה ההרה יצא לעולם בריא ושלם, ללא כל פגע. בפועל, רופאים רבים שוגים בביצוע המעקב, הטיפול הרפואי, או האבחנה הרפואית ומעניקים טיפול אשר עשוי להצטייר בעיני בית המשפט כרשלני.

כך למשל, הכירה פסיקת בתי המשפט במקרים הבאים, ככאלה העולים כדי רשלנות רפואית בהריון:

– מקרים בהם לא נשלחו בני הזוג לבדיקות גנטיות, לאור הרקע הרפואי שלהם, המחייב ביצוע הדבר ושלילת מום בעובר.

– בדיקה ו/או פענוח שגוי של אחת הבדיקות  הנפוצות במסגרת הריון: אולטרא סאונד, שקיפות עורפית, סקירה וכיוב' בדיקות הנערכות באופן טבעי במהלך ההריון.

– אי ביצוע בדיקת מי שפיר, מקום שמוטל היה על הצוות הרפואי לעשות כן ו/או ביצוע בדיקת מי שפיר בצורה רשלנית, באופן שגרם לאישה ההרה ו/או לעובר נזק.

– אי אבחון היות העובר במצוקה, ומתן טיפול רפואי מתאים למניעת הדבר.

הרשימה רחבה וניתן למנות עוד מס' רב של מקרים בהם קבע בית המשפט כי הינם מהווים רשלנות רפואית בהריון. לא ניתן לדון בכל הרשימה במסגרת מאמר זה, ולכן, בכל מקרה של ספק בדבר קיומה של רשלנות במהלך הריון, פנו אלינו לבחינת הנושא. לרשותנו מומחים רפואיים מקצועיים המסייעים לנו בבדיקת התיק, מתחילתו ועד סופו.

אנו כאן עבורכם בכל עת, וניתן להשיגנו בדרכים הבאות:

פורום רשלנות רפואית | ייעוץ אישי וחסוי של עורך דין ממשרדנו | טל' משרדנו: 03-6916639

ישנם הריונות שיש לסווגם כ"הריון בסיכון". הנפקות המשפטית של סיווג זה, במסגרת הדיון בתביעות רשלנות רפואית בהריון, הינה כי עצם ההגדרה של ההריון כמסוכן, מגבירה את חובת הזהירות המוטלת על הרופא העוקב אחר ההריון ומחייבת אותו להגביר את תשומת ליבו בתקופת המעקב אחרי התפתחות העובר ומצבה הרפואי של אימו. במרבית המקרים, יוגדר הריונה של האישה כהריון בסיכון בהתאם לגילה – כך ככל ותהא האישה מבוגרת יותר, הריונה יהא מסוכן יותר, לה ולעוברה. מעבר לכך, במסגרת השיקולים האם לסווג את ההריון כמסוכן, נבחן מצבה הרפואי של האם ההריונית. במידה והיא חוותה בעבר הפלה בלתי רצונית, לידות מוקדמות, ניתוח קיסרי או במקרים בהם האישה סובלת ממחלות כרוניות שונות, יש בכך כדי להוביל למסקנה כי היא נמצאת בקבוצת סיכון, על כל הנובע מכך.

חוק זכויות החולה מחייב את הרופא להעניק טיפול רפואי נאות למטופליו. מתוקף חובתו זו, על הרופא לבדוק את עברה הרפואי של האישה, כך שבמידה והיא אכן מצויה בקבוצת סיכון, יהא עליו לבצע בדיקות מתאימות, בעזרתן ניתן יהיה לאבחן את מצבה הרפואי ואת הסיכונים המלווים את ההריון והלידה. במידה ויסטה הרופא מחובתו האמורה, עלול הדבר להוביל להגשתה של תביעת רשלנות רפואית בהריון כנגדו.

רשלנות רפואית בהריוןאת רוב התסמינים המעידים על כך שההריון הינו מסוכן ניתן לאתר עובר ללידה, ליידע את היולדת כי עסקינן בהריון בסיכון גבוה ועל ידי כך להותיר בידיה את ההחלטה האם ברצונה להמשיך בהריון או להפסיקו. במצבים בהם לא אותרו אותם תסמינים סביר להניח כי תקום לאם עילת תביעה רשלנות רפואית בהריון. יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי לא כל ההריונות נחשבים להריון בסיכון גבוה החל מהשבוע הראשון להריון. ישנם הריונות שהופכים למסוכנים במהלך תקופת ההריון, אף על פי שהחלו כהריונות נורמטיביים. במצבים אלו חובתו של הרופא הינה להמליץ על הפסקת ההריון, אם עולה כי קיים חשש ללידתו של תינוק עם מומים או נזקים אחרים, או, לחילופין, במידה ועולה חשש לחייה של היולדת.

– מה עושים במקרה של רשלנות רפואית בלידה ?

רשלנות רפואית בלידה – העברת נטל ההוכחה

הטענה העיקרית שתישמע על ידי התובעים בתביעות רשלנות רפואית בהריון שהוגדר כהריון בסיכון גבוה הינה כי לא ננקטו על ידי המוסד הרפואי ו/או הרופאים המטפלים אמצעי הזהירות הנדרשים לגבי סוג כזה של הריון. יחד עם זאת, ייתכן כי במסגרת כתב התביעה יישמעו טענות אף לסוג הסיווג שניתן להריון. ודוק, ייתכן והניזוק יטען כי היה על הרופא שעקב אחר ההריון להגדירו כהריון בסיכון גבוה, ומשלא נהג כך גרם לכך שלא בוצעו ביולדת הבדיקות המתיאות, כאשר ביצוען יכול והיה מאפשר את איבחון הנזקים בעובר ומניעתם.

יתר על כן, לא יהא זה למותר לציין כי הגדרתו של ההריון כהריון בסיכון גבוה, מטילה על הרופאים אף חובה במהלך הלידה עצמה, כך, במרבית המקרים, תידרש נוכחותו של רופא בכיר במהלך לידה שסווגה כמסוכנת. אי הימצאותו של הרופא האמור במהלך הלידה, עלולה להקים תביעת רשלנות רפואית בהריון, אם נגרם לאם או לעובר נזק במהלך הלידה, אשר יכול והיה נמנע אילו היה הרופא הבכיר ממלא את החובה המוטלת עליו להיות נוכח בחדר הלידה במהלך הלידה.

[ois skin="skin2"]